Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 20/2021: Ilgtspējīga ūdens izmantošana lauksaimniecībā: KLP līdzekļi drīzāk veicina lielāku, nevis efektīvāku ūdens patēriņu

Latvian icpdf.png 4 MB
28.09.2021

Ceturto daļu no visa ES iegūtā ūdens izmanto lauksaimniecībā, galvenokārt apūdeņošanā. Daudzus reģionus jau tagad ietekmē ūdens trūkums, un klimata pārmaiņas šo stāvokli, visticamāk, tikai pasliktinās. Ūdens pamatdirektīvā ir noteikts mērķis līdz 2027. gadam panākt labu stāvokli visiem ūdensobjektiem, taču šā mērķa sasniegšana ir ievērojami aizkavējusies. Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) atbalsts lauksaimniekiem dažādi ietekmē lauksaimniecības ūdens izmantošanu. Mēs konstatējām, ka lauksaimniecības politika nav konsekventi saskaņota ar ES ūdens resursu politiku. Mēs iesakām dalībvalstīm labāk pamatot atbrīvojumus no Ūdens pamatdirektīvas īstenošanas lauksaimniecībā un Komisijai – sasaistīt KLP maksājumus ar vides standartiem ilgtspējīgas ūdens izmantošanas jomā.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.