Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 19/2021: Eiropola atbalsts migrantu kontrabandas apkarošanai: vērtīgs partneris, bet nepietiekami izmantoti datu avoti un rezultātu mērīšana

Latvian icpdf.png 4 MB
30.09.2021

​​Migrantu kontrabanda pēdējos gados ir radījusi ES nopietnu humānu un drošības problēmu. Revīzijā mēs novērtējām, vai Eiropols efektīvi atbalsta ES dalībvalstis migrantu kontrabandas organizēšanā iesaistīto noziedzīgo tīklu likvidēšanā. Mēs konstatējām, ka Eiropola partneri augstu novērtē sniegto atbalstu, taču nepilnības rezultātu novērtēšanā neļāva mums pilnībā novērtēt atbalsta ietekmi. Vēl konstatējām, ka aģentūra dažkārt nepilnīgi izmanto pieejamos Eiropas datu avotus. Mēs iesakām Eiropolam izmantot visus pieejamos datu avotus; uzlabot datu apmaiņu ar partneriem; uzlabot snieguma uzraudzību un ziņošanu par savām darbībām migrantu kontrabandas jomā; aģentūrai būtu arī jāpadara pārredzamāks process, ar kuru nosaka prioritārās migrantu kontrabandas lietas, kuru izcelsme ir dalībvalstīs.

​​​ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.