Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 23/2021: Augsta līmeņa korupcijas mazināšana Ukrainā: vairākas ES iniciatīvas, taču joprojām nepietiekami rezultāti

Latvian icpdf.png 6 MB
23.09.2021

Ukraina jau daudzus gadus cieš no augsta līmeņa korupcijas un valsts sagrābšanas. Revīzijā mēs novērtējām, vai ES atbalsts Ukrainai bijis efektīvs cīņā pret augsta līmeņa korupciju. Lai gan ES bija ieviesusi vairākas iniciatīvas ar mērķi samazināt korupcijas iespējas, mēs konstatējām, ka augsta līmeņa korupcija Ukrainā joprojām ir viena no galvenajām problēmām. Palāta sniedz vairākus ieteikumus, lai uzlabotu ES atbalstu, jo īpaši iesakot izstrādāt un īstenot konkrētas darbības – lai ne tikai apkarotu augsta līmeņa korupciju (tostarp oligarhisko struktūru), bet arī lai palīdzētu novērst šķēršļus brīvai un godīgai konkurencei.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.