Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1;Specific annual report on agencies|a7308cc9-0ad1-48ab-85e2-115cec5bfd1e
-->

did

ES aģentūru 2020. gada revīziju īss apraksts

Latvian icpdf.png 5 MB
29.10.2021

Dokumentā “ES aģentūru 2020. gada revīziju īss apraksts” ir apkopoti revīzijas rezultāti par 2020. finanšu gadu attiecībā uz 41 ES aģentūru un citu ES struktūru, uz ko attiecas Revīzijas palātas kā ES finanšu ārējās revīzijas iestādes pilnvaras. ELA un EPPO 2020. gadā nerevidējām, jo tās nesasniedza finansiālu neatkarību.​