Specific annual report on joint undertakings|1d16f1f2-89be-487f-b72d-e9e556f966e9;Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

ES kopuzņēmumu 2020. gada revīziju īss apraksts

Latvian icpdf.png 3 MB
12.11.2021

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir sniegusi atzinumu par visu ES kopuzņēmumu 2020. gada pārskatiem un tiem pakārtotajiem darījumiem. Kopuzņēmumi ir ES publiskā un privātā sektora partnerības, kurās ir iesaistīti nozaru pārstāvji un pētniecības grupas. Kopuzņēmumi ir izveidoti uz desmit gadiem, un pašreiz rit septītais darbības gads. Lielākā daļa kopuzņēmumu jau ir īstenojuši aptuveni divas trešdaļas darbību atbilstoši ES pētniecības un tehnoloģijas izstrādes finansēšanas pamatprogrammai “Apvārsnis 2020”. Revidenti cita starpā atzīmē, ka kopuzņēmumi izmantoja sinerģiju, lai saglabātu darbības nepārtrauktību Covid-19 pandēmijas laikā un mazinātu pandēmijas iespējamo ietekmi uz rezultātu sasniegšanu.