Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

Ziņojums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 92. panta 4. punktu

Ziņojums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 92. panta 4. punktu

Latvian icpdf.png 3 MB
30.11.2021

par jebkādām iespējamām saistībām, kas izriet no šajā regulā paredzēto Vienotās noregulējuma valdes, Padomes un Komisijas uzdevumu īstenošanas 2020. finanšu gadā.