Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 26/2021: Izdevumu pareizība ES kohēzijas politikā: Komisija ik gadu sniedz informāciju par minimālo aplēsto kļūdu līmeni, kas nav galīgs

Latvian icpdf.png 1 MB
23.11.2021

​​Kohēzijas politika ir viena no lielākajām ES budžeta daļām. Tā ir arī politikas joma, kurā, mūsuprāt, pastāv augsts nepareizu izdevumu risks. Atbilstīgs un ticams aplēstais kļūdu līmenis kohēzijas izdevumos tādējādi ir svarīgs faktors, kas ļauj Komisijai sniegt informāciju un uzraudzīt, vai izdevumi šajā politikas jomā atbilst tiesību aktu noteikumiem. Mūsu konstatējumi liek secināt, ka attiecīgie galvenie snieguma rādītāji, kas publicēti attiecīgo ģenerāldirektorātu gada darbības pārskatos un Komisijas gada pārvaldības un snieguma ziņojumā, atspoguļo minimālo kļūdu līmeni un nav galīgi. Tā iemesls ir darbības programmu un darbību ierobežotais aptvērums Komisijas atbilstības revīzijās, dokumentāro pārbaužu objektīvie ierobežojumi un problēmas, kas saistītas ar Komisijas revīzijas darbu.

​ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.