Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Apskats Nr. 05/2021: ES sistēma lielu transporta infrastruktūras projektu īstenošanai: starptautisks salīdzinājums

Latvian icpdf.png 2 MB
25.11.2021

Lieliem infrastruktūras projektiem ir ļoti svarīga nozīme ES Eiropas transporta tīkla izveidē. Šajā apskatā salīdzināta ES sistēma to īstenošanai ar atsevišķām valstīm, apzinot praksi, no kuras Komisija un politikas veidotāji varētu iedvesmoties un kuru vajadzības gadījumā varētu pielāgot ES kontekstam.
Mēs nekonstatējām nekādu praksi, kas varētu novērst Eiropas Savienības stratēģijai piemītošās nepilnības. Tomēr attiecībā uz procesiem, kas saistīti ar koordināciju, atlasi, uzraudzību un ex post novērtēšanu, mēs minējām attiecīgus piemērus.
Mēs arī analizējām sešu ES līdzfinansēto projektu pašreizējos budžeta un laika grafiku pārsniegumus. Salīdzinājumā ar globālo etalonu četriem no šiem projektiem ir mazāks budžeta pārsniegums, taču lielākajai daļai šo projektu izpildes termiņu kavējumi vidēji bija ilgāki.