Annual Activity Report|a07accdb-a7d9-447c-82f7-38cdf0a9eeb2
-->

did

Mūsu darbs 2021. gadā - Eiropas Revīzijas palātas gada darbības pārskats

Latvian icpdf.png 4 MB
05.05.2022

Šodien Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir publicējusi 2021. gada darbības pārskatu, kurā ir aprakstīts ERP darbs 2021. gadā un sniegta informācija par iestādes vadību, personālu un finansēm. Pārskatā ir aprakstīts, kā ERP 900 darbinieki turpināja sagatavot neatkarīgus un objektīvus ziņojumus par ES nākotnei svarīgiem jautājumiem. Dalībvalstīm pašlaik jārisina daudzi negaidīti izaicinājumi, tāpēc ERP loma ir izšķiroša, jo tā var uzsvērt, kuri ES darbību aspekti darbojas labi, vērst uzmanību uz aspektiem, kurus varētu uzlabot, un ieteikt nozīmīgas izmaiņas, kuru rezultātā ES varētu pilnībā izmantot savu potenciālu. Šis darbs ļauj ES turpināt līdzšinējos centienus uzlabot finanšu pārvaldību un nodrošināt rezultātus ar ES izdevumiem.

2021. gadā ES revidenti turpināja strādāt, ievērojot ar Covid-19 saistītos ceļošanas un sabiedrības veselības ierobežojumus. Iespējas veikt revīziju uz vietas joprojām bija ievērojami ierobežotas. Tomēr revidenti pielāgojās jaunajai situācijai, strauji izmainīja darba metodes un ātri apguva jaunus rīkus, lai varētu nodrošināt efektīvus publiskās revīzijas pakalpojumus Eiropas Savienībā.