Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 08/2022: ERAF atbalsts MVU konkurētspējai - Izstrādes nepilnības mazina finansējuma efektivitāti

Latvian icpdf.png 5 MB
01.06.2022

Mēs vērtējām, vai Eiropas Reģionālās attīstības fonds palīdzēja uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspēju laikā no 2014. līdz 2020. gadam. Mēs konstatējām, ka dalībvalstu mērķis bija finansēt lielu skaitu MVU, nevis īpaši pievērsties galvenajiem faktoriem, kas ierobežo MVU konkurētspēju.

Lielākā daļa uzaicinājumu attiecās uz konkrētu ienesīgu ieguldījumu finansēšanu bez ilgstošas ietekmes uz konkurētspēju. Projekti galvenokārt tika piešķirti, izmantojot nekonkurējošas atlases procedūras un dotācijas.

Atbalsts veicināja MVU vēlmi veikt ieguldījumus, lai gan vairāki no tiem būtu veikuši tādus pašus ieguldījumus arī bez publiskā finansējuma. Dažos gadījumos atbalsts negatīvi ietekmēja ekonomikas perspektīvas citiem MVU, kuri konkurēja tajos pašos tirgos. Iesakām uzlabot MVU paredzēto uzaicinājumu struktūru, pārskatīt ERAF atlases procedūras dotāciju piešķiršanai un par prioritāti noteikt atmaksājama atbalsta izmantošanu.

Eiropas Revīzijas palātas (ERP) īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.