Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

Pārskats par ES budžeta sniegumu (stāvoklis 2021. gada beigās)

Latvian icpdf.png 8 MB
14.11.2022

​​Eiropas Revīzijas palāta 2021. gada beigās pārbaudīja ES budžeta izdevumu programmu sniegumu, pamatojoties uz Komisijas snieguma informāciju un citiem avotiem, tostarp pati uz savu neseno revīzijas un pārbaužu darbu. Šā gada snieguma pārskata galvenais temats ir horizontālās politikas prioritāšu iekļaušana ES budžetā. Pārskatā novērtēts, vai šīs prioritātes bija iekļautas atlasītajās ES izdevumu programmās un vai Komisija piemēroja atbilstošu snieguma satvaru, lai izmērītu ES budžeta ieguldījumu šajās prioritātēs.​