Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 10/2022: LEADER un sabiedrības virzīta vietējā attīstība veicināja vietējā līmeņa iesaisti, taču joprojām nav pietiekamu pierādījumu par papildu ieguvumiem

Latvian icpdf.png 3 MB
06.07.2022

LEADER ir ES līdzdalības un augšupēja pieeja nolūkā iesaistīt vietējās kopienas projektu izstrādē un lēmumu pieņemšanas procesos. Tā ir saistīta ar papildu izmaksām un riskiem salīdzinājumā ar vispārējām (lejupējām) ES izdevumu programmām. Mēs vērtējām, vai LEADER pieeja sniedza ieguvumus, kas pamatoja papildu izmaksas un riskus, un pēc tam veicām pēcpārbaudi attiecībā uz mūsu 2010. gada īpašo ziņojumu par šo tematu. Mēs konstatējām, ka vairāk nekā desmit gadus vēlāk dažās jomās ir panākti uzlabojumi un LEADER pieeja veicina vietējā līmeņa iesaisti. Tomēr joprojām ir maz pierādījumu tam, ka ieguvumi atsver saistītās izmaksas un riskus. Mēs iesakām Komisijai vispusīgi izvērtēt LEADER izmaksas un ieguvumus, kā arī sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieeju.

​ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.