Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 21/2022: Komisijas novērtējums par nacionālajiem atveseļošanas un noturības plāniem: kopumā atbilstīgs, bet īstenošanas riski saglabājas

Latvian icpdf.png 2 MB
08.09.2022

2021. gada februārī Eiropas Parlaments un Padome pieņēma regulu, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, kura mērķis ir mazināt Covid-19 pandēmijas ekonomisko un sociālo ietekmi. Lai saņemtu ES finansiālo atbalstu, dalībvalstīm ir jāiesniedz nacionālie atveseļošanas un noturības plāni. Mēs pārbaudījām Komisijas novērtējumu par šiem nacionālajiem plāniem un secinājām, ka, ņemot vērā procesa sarežģītību un laika ierobežojumus, tas kopumā bija atbilstīgs. Tomēr mēs konstatējām vairākas nepilnības šajā procesā un riskus, kas kavē plānu sekmīgu īstenošanu. Mēs sniedzam vairākus ieteikumus nolūkā uzlabot Komisijas procedūras turpmākajiem novērtējumiem un mazināt riskus un izaicinājumus, kas varētu ietekmēt plānu īstenošanu.

​ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.