Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1;Specific annual report on agencies|a7308cc9-0ad1-48ab-85e2-115cec5bfd1e
-->

did

Gada ziņojums par ES aģentūrām attiecībā uz 2021. finanšu gadu

Latvian icpdf.png 4 MB
27.10.2022

​Šodien publicētajā gada ziņojumā par ES aģentūrām Eiropas Revīzijas palāta (ERP) norāda, ka ES aģentūrām jāstiprina noteikumi un kontroles mehānismi, lai mazinātu risku, ka, vadītājiem un citiem augsta līmeņa darbiniekiem aizejot no darba un sākot strādāt privātajā sektorā, varētu rasties interešu konflikts un tikt apdraudēta ES iestāžu integritāte. Vienlaikus ERP kā ES finanšu interešu sargātāja atzīst aģentūru grāmatvedības uzskaiti par uzticamu un ir apstiprinājusi aģentūru 2021. gada pārskatus. Revidenti visām 44 aģentūrām ir snieguši atzinumus bez iebildēm par ieņēmumiem, ko tās iekasējušas savām darbībām, un “tīrus” atzinumus jeb “veselības apliecību” par visu aģentūru, izņemot vienas, izdevumiem, kaut arī lielākajā daļā aģentūru bija pastāvīgas publiskā iepirkuma problēmas.