Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1;Specific annual report on agencies|a7308cc9-0ad1-48ab-85e2-115cec5bfd1e
-->

did

2021 m. ES agentūrų auditas trumpai

Latvian icpdf.png 2 MB
27.10.2022

Šiame dokumente pateikiami 2021 finansinių metų ES agentūrų ir kitų ES įstaigų (toliau kartu vadinamų agentūromis) mūsų metinio audito rezultatai, taip pat papildomi su agentūromis susijusio audito rezultatai, įskaitant darbą horizontaliąja tema, susijusia su interesų konfliktų rizika. Jį Audito Rūmai atliko tais pačiais metais.