-->

Referējošie locekļi

ERP locekļus, kuru amatiem kandidātus izvirza katras dalībvalsts valdība, pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu ieceļ Padome. Viņus ieceļ uz atjaunojamu sešu gadu termiņu. Viņiem ir jāpilda pienākumi pilnīgi neatkarīgi un Eiropas Savienības vispārējās interesēs.

Palātas locekļi darbojas ne tikai kā daļa no kolēģijas, bet arī kādā no piecām apakšpalātām, kas katra specializējas atsevišķās politikas jomās. Apakšpalātas pieņem lielāko daļu revīzijas ziņojumu un atzinumu.

Katram loceklim ir pašam savi konkrēti pienākumi, galvenokārt revīzijas jomā. Praktisko revīzijas darbu, kura rezultātā tiek izstrādāts ziņojums, veic apakšpalātu revidenti. Loceklis iesniedz ziņojumu pieņemšanai apakšpalātā un/vai kolēģijā, un pēc tam tas tiek nosūtīts Eiropas Parlamentam un citām ieinteresētajām iestādēm, kā arī plašsaziņas līdzekļiem.

Pievienotajās saitēs sniegta plašāka informācija par Palātas locekļiem.