-->

Meklēt

 

 

Special Report 12/2021: The Polluter Pays Principle: Inconsistent application across EU environmental policies and actions10698301.07.2021 11:36:4001.07.2021 11:36:40 Executive summary I-V Introduction 01-14 The origins of the Polluter Pays Principle 03-05 The PPP in the EU 06-14 Policy framework 06-09 EU funding 10-14 Audit scope and approach STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1220916690https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{55452A61-0111-4B32-9502-098695BFAC82}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Īpašais ziņojums 12/2021: Princips “piesārņotājs maksā” ES vides politikas jomās un darbībās nav piemērots konsekventi10786401.07.2021 11:40:1301.07.2021 11:40:13 Kopsavilkums I–V Ievads 01–14 Principa “piesārņotājs maksā” aizsākumi 03–05 Princips “piesārņotājs maksā” Eiropas Savienībā 06–14 Politikas satvars 06–09 ES finansējums 10–14 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_12120530https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{096D1919-77C5-41B8-BB53-1907139FFAFF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Īpašais ziņojums 14/2021: Interreg sadarbība: Eiropas Savienības pārrobežu reģionu potenciāls vēl nav pilnībā atraisīts10779930.06.2021 09:23:3830.06.2021 09:23:38 Kopsavilkums I–IX Ievads 01–24 ES pārrobežu reģionu problēmas 01–04 Interreg A – lielākais Interreg elements 05–10 Interreg pārvaldība un finansētās jomas atbilstīgi Interreg V-A STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14102450https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F9AA6C04-C0F0-4500-8277-541A12473993}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Special Report 14/2021: Interreg cooperation: The potential of the European Union’s cross-border regions has not yet been fully unlocked10780730.06.2021 07:08:5330.06.2021 07:08:53 Executive summary I-IX Introduction 01-24 Challenges for EU cross-border regions 01-04 Interreg A: the biggest strand of Interreg 05-10 Governance of Interreg and areas of funding STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_149803190https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5BFFBC33-802D-49AA-8439-7D96392E33C4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Special Report 15/2021: Air passenger rights during the COVID-19 pandemic: Key rights not protected despite Commission efforts10744029.06.2021 11:40:5929.06.2021 11:40:59 Executive summary I-V Introduction 01-13 Passenger rights in the EU 01-04 Restrictions on travel during the COVID-19 pandemic 05-07 Effects of COVID-19 related travel restrictions STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1513834770https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AEA11338-8934-4892-9D45-40AB5A6E3F6C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Īpašais ziņojums 15/2021: Aviopasažieru tiesības Covid-19 pandēmijas laikā: svarīgas tiesības nav aizsargātas, lai gan Komisija centās rīkoties10745529.06.2021 13:26:2429.06.2021 13:26:24 Kopsavilkums I–V Ievads 01–13 Pasažieru tiesības Eiropas Savienībā 01–04 Ceļošanas ierobežojumi Covid-19 pandēmijas laikā 05–07 Covid-19 dēļ ieviesto ceļošanas ierobežojumu STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_15120450https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{910B47A3-1776-4286-9657-87EA20900032}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Īpašais ziņojums 13/2021: ES centieni apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju banku sektorā ir sadrumstaloti, un to īstenošana ir nepietiekama10724524.06.2021 13:06:0324.06.2021 13:06:03 Kopsavilkums I–XI Ievads 01–15 Kas ir nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija? 01–02 Valsts politika nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai 03–06 ES un dalībvalstu STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_13202300https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C89A1955-8403-4C0F-BA4B-877F7EAD8FFF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Special Report 13/2021: EU efforts to fight money laundering in the banking sector are fragmented and implementation is insufficient10725425.06.2021 07:44:0325.06.2021 07:44:03 Executive summary I-XI Introduction 01-15 What is money laundering The Commission and EBA did not use their 'breach of Union law' powers effectively 67-86 The Commission’s STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1331716500https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6E7BB34F-962C-4E14-92F0-815AED2D8E5E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Special Report 11/2021: Exceptional support for EU milk producers in 2014–2016 - Potential to improve future efficiency10658617.06.2021 09:31:1317.06.2021 09:31:13Executive summary I-IX Introduction 01-24 Audit scope and approach 25-31 Observations 32-79 The Commission reacted quickly to the Russian ban, but took longer to address STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_117101770https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8F6AD1C8-6CEB-4384-9969-F7E20D5BFED5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Īpašais ziņojums 11/2021: Ārkārtas atbalsts ES piena ražotājiem 2014.–2016. gadā. - Iespējas uzlabot efektivitāti nākotnē10701524.06.2021 07:05:5524.06.2021 07:05:55I–IX Ievads 01–24 Revīzijas tvērums un pieeja 25–31 Apsvērumi 32–79 Komisija ātri reaģēja uz Krievijas ieviesto aizliegumu, taču tai vajadzēja vairāk laika, lai novērstu tirgus STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_119590https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{DC35CA5D-F16F-41A5-8FFA-2127B760B024}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545