-->

Meklēt

 

 

Opinion 01/2023 (pursuant to Article 287(4), TFEU) concerning the European Public Prosecutor’s Office proposal for an amendment to the Conditions of Employment of the European Delegated Prosecutors with a view to adjusting their base remuneration1577706.02.2023 12:04:0506.02.2023 12:04:05Introduction 01-03 General comments 04 Specific comments 05-08 Budgetary requirements 05-07 Tax rebate 08 Concluding remarks 09 THE COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN UNION STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP-23-01https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C317B0C5-FC37-4DD4-95E8-D355F9FBE96C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Īpašais ziņojums 02/2023: Kohēzijas politikas noteikumu pielāgošana, lai reaģētu uz Covid-19 pandēmiju1661923.01.2023 09:29:3623.01.2023 09:29:36līdzekļi izlietoti elastīgāk, taču jāpārdomā, vai kohēzijas politika ir piemērots instruments reaģēšanai uz krīzi Kopsavilkums I–X Ievads 01–08 ES reakcija uz Covid-19 pandēmijas STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_0258580https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{DF223608-3264-4C3A-89BC-192BB02A53FE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Special report 02/2023: Adapting cohesion policy rules to respond to COVID-1910862026.01.2023 15:22:0726.01.2023 15:22:07Funds used more flexibly, but reflection needed on cohesion policy as a crisis response tool Executive summary I-X Introduction 01-08 The EU response to the effects of the COVID-19 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_023783780https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5DB9B8AD-EF6F-4358-8AE8-022EE24DA04D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Īpašais ziņojums 03/2023: Elektroenerģijas iekšējā tirgus integrācija12669425.01.2023 09:31:1225.01.2023 09:31:12Īpašais ziņojums Elektroenerģijas iekšējā tirgus integrācija: vērienīgā mērķa pilnīgu sasniegšanu traucē sarežģīta juridiskā struktūra, kavējumi, nepilnības pārvaldībā un STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_031201200https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{DC56F70A-93D6-4EAB-8BA2-73A5FFE40DBC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Special Report 03/2023: Internal electricity market integration12669724.01.2023 12:32:1024.01.2023 12:32:10Complex legal architecture, delays, weaknesses in governance and incomplete market surveillance hamper full achievement of the ambitious objective One of the key objectives was to STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_03101010100https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5C6143C6-42BC-4ABF-972C-F745505C4D1A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Special report 01/2023: Tools facilitating travel within the EU during the COVID-19 pandemic11285602.12.2022 15:37:1102.12.2022 15:37:11Special report Tools facilitating travel within the EU during the COVID-19 pandemic Relevant initiatives with impact ranging from success to limited use EN 2023 01 2 Contents STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_017011070https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1192A491-DD37-41FB-8763-9F13C0699006}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Īpašais ziņojums 01/2023: Instrumenti, kas atvieglo ceļošanu Eiropas Savienībā Covid-19 pandēmijas laikā11287504.01.2023 10:45:2404.01.2023 10:45:24atbilstīgas iniciatīvas, kuru ietekme sniedzas no panākumiem līdz ierobežotai izmantošanai Kopsavilkums I–VIII Ievads 01–12 Revīzijas tvērums un pieeja 13–18 Apsvērumi 19–74 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_01167190https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{144B5BE9-51A5-4B37-B767-82FC2FB5B96C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Opinion 08/2022 (pursuant to Article 322(1), TFEU) concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Social Climate Fund as revised by the Council9720015.12.2022 16:26:0115.12.2022 16:26:01Introduction 01-04 General observations 05-09 Specific comments 10-32 Social Climate Plans 10-14 Eligible funding 15-19 Financing the Fund 20-24 Control and performance framework STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_081711390https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8F2802A7-112A-4D7A-8EBB-81EA8555A7B1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Atzinums 08/2022 (saskaņā ar LESD 322. panta 1. punktu) par Padomes pārskatīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Sociālo klimata fondu11378605.01.2023 16:59:2105.01.2023 16:59:21par Padomes pārskatīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Sociālo klimata fondu (Starpiestāžu lieta 2021/0206 (COD), 30.6.2022 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0850140https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{871E82C0-F03F-47C4-8EEE-F95DE58FAAE1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Special report 28/2022: Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE)4466305.12.2022 07:10:0105.12.2022 07:10:01Special report Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE) SURE financing contributed to preserving jobs during the COVID-19 crisis, but its full impact is not STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_289411700https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A068B176-002A-4EBC-95C0-67A2C1955400}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545