-->

Meklēt

 

 

Special report 20/2022: EU action to combat illegal fishing – Control systems in place but weakened by uneven checks and sanctions by Member States9285308.09.2022 15:49:4508.09.2022 15:49:45 Executive summary I-V Introduction 01-23 Illegal, unreported and unregulated fishing 04-06 Global response to illegal, unreported and unregulated fishing 07-10 EU framework for STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_20118911890https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D37F5263-A0C5-45D1-9015-76D2B5ECF7AB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Īpašais ziņojums 20/2022: Eiropas Savienības rīcība cīņā pret nelegālu zveju: kontroles sistēmas ir ieviestas, bet tās vājina pārbaužu un sankciju nevienmērīga piemērošana dalībvalstīs9336515.09.2022 14:48:2715.09.2022 14:48:27 Kopsavilkums I–V Ievads 01–23 Nelegāla, nereģistrēta un neregulēta zveja 04–06 Globālā reakcija uz nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju 07–10 ES satvars nelegālas STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_2086860https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1F9CA2D1-EF42-4987-A3C2-7DC210EFA823}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Special report 19/2022: EU COVID-19 vaccine procurement – Sufficient doses secured after initial challenges, but performance of the process not sufficiently assessed4443205.09.2022 13:50:3905.09.2022 13:50:39 Executive summary I-VIII Introduction 01-11 The development of COVID-19 vaccines 02-03 Contracts to procure COVID-19 vaccines 04-05 The Commission signed contracts worth €71 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_1915205830https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1DD455F3-D62C-4BE2-9A56-A6A7D27C0B52}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Īpašais ziņojums 19/2022: ES Covid-19 vakcīnu iepirkums: pēc sākotnējām problēmām nodrošināts pietiekams skaits devu, taču procesa sniegums nav pietiekami vērtēts4468208.09.2022 15:14:4108.09.2022 15:14:41 Kopsavilkums I–VIII Ievads 01–11 Covid-19 vakcīnu izstrāde 02–03 Līgumi Covid-19 vakcīnu iepirkšanai 04–05 Komisija parakstīja līgumus 71 miljarda EUR vērtībā par 4,6 miljardiem STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_1991510https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{FB319A1C-038D-4F1B-8AB0-2A451D0DE6B9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Special report 21/2022: The Commission’s assessment of national recovery and resilience plans – Overall appropriate but implementation risks remain4401928.09.2022 10:16:4328.09.2022 10:16:43 Executive summary I-X Introduction 01-16 The Recovery and Resilience Facility 01-03 Recovery and resilience plans 04-08 Roles and responsibilities in the process of preparation STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_2110622550https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B079233C-BCE2-4174-BE1F-E40CD28BA8C3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Īpašais ziņojums 21/2022: Komisijas novērtējums par nacionālajiem atveseļošanas un noturības plāniem: kopumā atbilstīgs, bet īstenošanas riski saglabājas4412328.09.2022 10:27:2628.09.2022 10:27:26 Kopsavilkums I–X Ievads 01–16 Atveseļošanas un noturības mehānisms 01–03 Atveseļošanas un noturības plāni 04–08 Atbildības sadalījums ANP sagatavošanas un novērtēšanas procesā STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21122630https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{208CD27F-66B3-4745-A588-9E4CCB6B4FD1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Special Report 18/2022: EU institutions and COVID-19 – Responded rapidly, challenges still ahead to make the best of the crisis-led innovation and flexibility1683629.08.2022 14:24:4229.08.2022 14:24:42 Executive summary I-VIII Introduction 01-07 Audit scope and approach 08-13 Observations 14-93 The institutions’ business continuity plans mostly followed recognised standards and STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_1813624200https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B1D3B387-490C-49F1-80F1-3293FD293B5F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Īpašais ziņojums 18/2022: ES iestādes Covid-19 pandēmijas laikā: ātra reakcija, taču joprojām pastāv problēmas pēc iespējas labāk izmantot krīzes virzītu inovāciju un elastību2239230.08.2022 15:49:2930.08.2022 15:49:29 Kopsavilkums I–VIII Ievads 01–07 Revīzijas tvērums un pieeja 08–13 Apsvērumi 14–93 Iestāžu darbības nepārtrauktības plāni lielākoties atbilda atzītiem standartiem un sniedza STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_18109440https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{33808030-BFB3-40F4-89B9-190E856F9115}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Opinion 05/2022 - EPPO Child allowance1350111.08.2022 08:47:3411.08.2022 08:47:34Opinion 05/2022 (pursuant to Article 287(4), TFEU) EN concerning the European Public Prosecutor’s Office proposal for an amendment to the Conditions of Employment of the European STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_05582500https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{421A4884-FC6F-461D-9408-B47E11712602}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Atzinums 05/2022 - EPPO Child allowance1410917.08.2022 07:19:4017.08.2022 07:19:40attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Padomes regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus pašu resursus, kuru pamatā ir emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, oglekļa STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0598290https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{852AE1F1-9CD4-47A7-BAA8-8D2249BDA753}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545