-->

Meklēt

 

 

Special Report 01/2021: Resolution planning in the Single Resolution Mechanism11614908.01.2021 11:06:2108.01.2021 11:06:21 Executive summary I-XI Introduction 01-16 Single Resolution Mechanism - background 01-04 Cooperation under the Single Resolution Mechanism 05-16 The role of the SRB and the NRAs STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_01https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AC896A3D-5C4B-4C0D-92AC-8BB2EC810591}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Īpašais ziņojums 01/2021: Noregulējuma plānošana saskaņā ar vienoto noregulējuma mehānismu11616311.01.2021 16:24:2211.01.2021 16:24:22 Kopsavilkums I–XI Ievads 01–16 Vienotais noregulējuma mehānisms – pamatinformācija 01–04 Sadarbība saskaņā ar vienoto noregulējuma mehānismu 05–16 Vienotās noregulējuma valdes STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_01https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1B168C70-DF7B-455D-AF10-1F1E8BC447F0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the financial year 201911311525.11.2020 09:58:5925.11.2020 09:58:59Together with the replies of the Single Resolution Board, the Commission and the Council The Single Resolution Mechanism is the EU system for managing the resolution of failing STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019_contingent_liabilities5631620https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{BD1A6BDF-0772-45B9-9100-356FB463E25D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Ziņojums par jebkādām iespējamām saistībām, kas izriet no šajā regulā paredzēto Vienotās noregulējuma valdes, Padomes un Komisijas uzdevumu īstenošanas 2019. finanšu gadā11312426.11.2020 08:35:1326.11.2020 08:35:13Vienotais noregulējuma mehānisms ir ES sistēma, kas paredzēta, lai pārvaldītu grūtībās nonākušu banku noregulējumu iesaistītajās dalībvalstīs, un Vienotā noregulējuma valde (VNV STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019_contingent_liabilities125440https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C7552AE3-1458-49C0-A96E-9520457C7451}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Special Report 26/2020: Marine environment: EU protection is wide but not deep1652325.11.2020 10:12:3225.11.2020 10:12:32 Executive summary I-VII Introduction 01-24 The EU’s seas and oceans 01-08 EU action 09-24 Common fisheries policy 10-15 Environmental policies 16-21 Commission and Member State STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_2620483790https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{4982DCBE-C173-4C30-B452-489E94534261}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Īpašais ziņojums 26/2020: Jūras vide: ES aizsardzība ir plaša, bet virspusēja1653725.11.2020 10:46:5825.11.2020 10:46:58 Kopsavilkums I–VII Ievads 01–24 ES jūras un okeāni 01–08 ES rīcība 09–24 Kopējā zivsaimniecības politika 10–15 Vides politikas virzieni 16–21 Komisijas un dalībvalstu atbildība STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_26144430https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{226A888F-CD1A-4E80-A12F-4C31F0A8919F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Report on the annual accounts of the European Schools for the financial year 201910914718.11.2020 12:59:0518.11.2020 12:59:05Executive summary I-V Introduction 01-08 Background 01-05 Accounting and control environment 06-08 Audit scope and approach 09-13 Scope and approach of our engagement 09-13 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROPEAN_SCHOOLS_20198363520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{98AB8EC7-6FA4-4204-8449-5FBE9CB7B19E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Special Report No 24/2020: The Commission’s EU merger control and antitrust proceedings: a need to scale up market oversight1634816.11.2020 12:02:4416.11.2020 12:02:44 Executive summary I-XI Introduction 01-18 Competition rules in the EU 01-02 The Commission’s role as enforcer of competition rules 03-09 Role of Member State authorities in STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_245402520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C80BAA64-814B-440D-9D96-44D21F9D2C97}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Īpašais ziņojums 24/2020: Komisijas īstenotā ES uzņēmumu apvienošanās kontrole un pretmonopola procedūras: jāpaplašina tirgus uzraudzība1635216.11.2020 09:36:3316.11.2020 09:36:33 Kopsavilkums I–XI Ievads 01–18 Konkurences noteikumi Eiropas Savienībā 01–02 Komisijas kā konkurences noteikumu izpildes nodrošinātājas funkcijas 03–09 Dalībvalstu iestāžu STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_2447100https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C8F37C4A-879E-41D2-8D80-29AE5C19FEBC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Annual report on the EU Joint Undertakings for the financial year 20193564713.11.2020 13:50:1113.11.2020 13:50:11Contents Acronyms 3 Chapter 1 The EU Joint Undertakings and the ECA’s audit 6 Introduction 7 The EU Joint Undertakings 8 Joint Undertakings operating under the Research Framework STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_20196901110https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{84475F84-19E2-49E3-AEA9-E70C0A8F05D2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545