-->

Meklēt

 

 

Opinion No 10/2020 on a proposal for amending the Financial Regulation applicable to the budget of the European Schools11111621.10.2020 13:11:4721.10.2020 13:11:47Introduction 01-04 General observations 05-08 Specific observations 09-28 Extra-budgetary activities 10-17 Procurement 18-22 Submission of the individual accounts 23 Deadlines for STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_10https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{DA67092C-E367-4E0A-9D84-69007272BB94}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Annual report on EU agencies for the financial year 201910956819.10.2020 06:48:5819.10.2020 06:48:58 Annual report on EU agencies for the financial year 2019 Executive summary I-IV What we audited 01-18 Decentralised agencies address specific policy needs 05 Commission executive STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6239D924-DB07-42A3-B31C-A7D2150088DD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Gada ziņojums par ES aģentūrām attiecībā uz 2019. finanšu gadu10957719.10.2020 07:29:0419.10.2020 07:29:04 Kopsavilkums I-IV Ko mēs revidējām 01-18 Decentralizēto aģentūru pārziņā ir konkrētas rīcībpolitikas vajadzības 05 Komisijas izpildaģentūras īsteno ES programmas 06 Citām STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C7E69FF0-E09C-434C-9558-6353EB433BBF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Report on the annual accounts of the European Union Aviation Safety Agency (EASA) for the financial year 201910960006.10.2020 08:28:0206.10.2020 08:28:02Introduction 01 The European Union Aviation Safety Agency ( “the Agency”, or “EASA”), which is located in Cologne, is governed by Regulation (EU) 2018/1139 1 of the European STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EASA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{32EAE749-1615-4081-9768-F6B2122B3609}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Ziņojums par Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (EASA) 2019. finanšu gada pārskatiem10963307.10.2020 17:04:2607.10.2020 17:04:26Ievads 01 Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru (“Aģentūra”, arī “EASA”), kura atrodas Ķelnē, reglamentē ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EASA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B570CA40-D9B4-4272-9A9F-DC090C5A5E66}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Report on the annual accounts of the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) for the financial year 201910965906.10.2020 10:07:5806.10.2020 10:07:58Introduction 01 The European Insurance and Occupational Pensions Authority (“the Authority”, or “EIOPA”), which is located in Frankfurt, was established by Regulation (EU) No 1094 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIOPA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{617F5B32-1601-4964-A250-E9790B390515}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) 2019. finanšu gada pārskatiem10966808.10.2020 10:09:0708.10.2020 10:09:07Ievads 01 Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi (“Iestāde”, arī “EAAPI”), kura atrodas Frankfurtē, izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIOPA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{CCFB2871-CC8D-4B3C-947A-D5AEEEF0870C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Report on the annual accounts of the European Medicines Agency (EMA) for the financial year 201910969206.10.2020 10:14:5806.10.2020 10:14:58Introduction 01 The European Medicines Agency (“the Agency”, or “EMA”), which has relocated to Amsterdam, was established by Council Regulation (EEC) No 2309/93, which was STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EMA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F3DFAB55-AA6C-464F-AB6F-19249A714215}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) 2019. finanšu gada pārskatiem10970315.10.2020 12:58:4115.10.2020 12:58:41Ievads 01 Eiropas Zāļu aģentūru (“Aģentūra”, arī “EMA”), kura tagad ir pārvietota uz Amsterdamu, izveidoja ar Padomes Regulu (EEK) Nr * Budžeta skaitļi ir balstīti uz maksājumu STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EMA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{102C3D2A-8A9F-4C4C-86C3-81E5457728B4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545
Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) 2019. finanšu gada pārskatiem10974614.10.2020 14:18:0514.10.2020 14:18:05Ievads 01 Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (turpmāk tekstā – “Eurojust”), kas atrodas Hāgā, izveidoja ar Padomes Lēmumu 2002/187/TI 1 , lai STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROJUST_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AA2BD50A-460A-471F-A97F-BCCFDB792540}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4545