-->

Ārvalstu iejaukšanās visos Eiropas Savienības demokrātiskajos procesos, tostarp dezinformācija

 

Dezinformācijas un ārvalstu iejaukšanās ES demokrātiskajos procesos var radīt plašu ietekmi uz Savienības politiku un finansēm.

Kā ES revidenti mēs raugāmies nākotnē, lai palīdzētu risināt ES galvenos izaicinājumus, tostarp attiecībā uz dezinformāciju un ārvalstu iejaukšanos.