-->

Vide, sabiedrības veselība un pārtikas nekaitīgums

 

Aizvien vairāk top redzams, ka pašreizējā attieksme pret dabas resursu izmantošanu un vides aizsardzību būtu jāmaina, ja vēlamies mazināt ilgtermiņa negatīvo ietekmi uz pasaules ekosistēmām un ES iedzīvotāju ikdienas dzīvi. Šo jauno realitāti ņemam vērā, strādājot ar tādiem jautājumiem kā klimata pārmaiņas un piesārņojums. Eiropas Savienībai ir jārisina jauna veida problēmas arī saistībā ar sabiedrības veselību un pārtikas apriti.

Kā ES revidenti mēs arī raugāmies nākotnē, lai palīdzētu risināt ES galvenos izaicinājumus. Dabas aizsardzība, klimata pārmaiņu seku mazināšana un pielāgošanās, kā arī cīņa pret gaisa, augsnes un ūdens piesārņojumu ir plašas problēmas, kuras var risināt tikai, sadarbojoties ES iekšienē un ārpus tās robežām. Tradicionāli ES ir bijusi pasaules līdere visās trīs šajās jomās, taču, iespējams, būs jāpārskata ES politikas virzienu koncepcija un īstenošana, lai nodrošinātu lielāku koncentrēšanos uz svarīgākajiem pasākumiem un to efektivitāti.

Mēs ņemsim vērā visus šos faktorus, atlasot revīzijas uzdevumus un formulējot ieteikumus nākotnei.