-->

Transports un tūrisms

 

Transports un mobilitāte ir svarīgi “Eiropas projekta” elementi. Eiropas Komisijas tieši atlasītos un līdzfinansētos Eiropas transporta projektus finansē saskaņā ar ES budžeta apakškategoriju “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai”. Taču lielākā daļa ES finansējuma transporta projektiem joprojām nāk no kohēzijas budžeta.

Kā ES revidenti mēs arī raugāmies nākotnē, lai palīdzētu risināt ES galvenos izaicinājumus. Turpmākajos gados digitālā revolūcija ievērojami ietekmēs satiksmes plūsmas, jo mainīsies loģistikas ķēdes un patērētāju attieksme. Transporta infrastruktūra Eiropā jāveido, jāpielāgo un jāuztur tā, lai būtu iespējams tikt galā ar paredzamo satiksmes plūsmu. Tātad turpmākajos gados būs vajadzīgi lieli publiskie ieguldījumi un jaunas pieejas šo investīciju finansēšanai. Tajā pašā laikā kļūs svarīgi tādi videi labvēlīgi risinājumi kā elektrotransportlīdzekļi un automobiļu koplietojuma tehnoloģijas, un valdībām būs attiecīgi jāpielāgo infrastruktūra un transporta sistēmas.

Mēs ņemsim vērā visus šos faktorus, atlasot revīzijas uzdevumus un formulējot ieteikumus nākotnei.