-->

Ekonomikas un monetārie jautājumi

 

Ekonomikas un finanšu krīze atklāja nepilnības ES ekonomikas pārvaldībā un nepārtrauktu risku, kas apdraud Eiropas finanšu un banku sistēmu. Ar ECON mums ir kopīga vēlme nodrošināt, lai krīzē gūtā pieredze tiktu izmantota pēc iespējas efektīvi visos līmeņos.

Kā ES revidenti mēs arī raugāmies nākotnē, lai palīdzētu risināt ES galvenos izaicinājumus. Mēs paredzam, ka arī turpmāk saglabāsies fiskālās stabilitātes problēmas un izpaudīsies finanšu nozares ievainojamība šajā aspektā. Turklāt jāņem vērā, ka globalizācijas process tiek bremzēts un pēc ekonomikas krīzes brīvā tirgus sistēmas atbalsts krītas. Pastāv risks, ka turpināsies ES ekonomikas relatīvās konkurētspējas lejupslīde, jo pieņemas spēkā Ķīna un citas nākotnes pasaules ekonomikas lielvaras.

Mēs ņemsim vērā visus šos faktorus, atlasot revīzijas uzdevumus un formulējot ieteikumus nākotnei.