-->

Kultūra un izglītība

 

Investīcijām izglītībā ir izšķiroša nozīme, lai uzlabotu darba ražīgumu, profesionālo izaugsmi un ekonomikas attīstību, tāpēc 2014.–2020. gadā no Eiropas Sociālā fonda gandrīz 34 miljardi EUR ir atvēlēti izglītības pasākumu atbalstam. Izglītība ir tēma, kas aplūkota vairākos mūsu ziņojumos nodarbinātības un sociālās politikas jomā.

Kā ES revidenti mēs arī raugāmies nākotnē, lai palīdzētu risināt ES galvenos izaicinājumus. Mēs paredzam, ka turpmāk attīstīsies vairākas izglītības pārveidošanās tendences. Digitālā pratība kļūs vēl svarīgāka, tāpēc izglītības nozarē būs jāpārskata mācību programmas. Vecākās paaudzes neatbilstošu tehnisko prasmju problēmu vēl vairāk varētu saasināt mūsdienu mainīgās sabiedrības vajadzību nepienācīga risināšana izglītības sistēmā.

Mēs ņemsim vērā visus šos faktorus, atlasot revīzijas uzdevumus un formulējot ieteikumus nākotnei.