-->

Nodokļu jautājumi

 

FISC un ERP ir kopīgs pamatuzdevums strādāt virzībā uz finansiāli atbildīgu un pārredzamu ES, kurā tiek aizsargātas iedzīvotāju finanšu intereses. Taisnīga un efektīva nodokļu sistēma visā vienotajā tirgū palielina noteiktību nodokļu maksātājiem un veicina investīcijas un konkurenci.

Kā ES revidenti mēs raugāmies nākotnē, lai palīdzētu risināt ES galvenos izaicinājumus, tostarp attiecībā uz nodokļu jautājumiem.