-->

Ārlietas

ES ir globālo procesu dalībniece, un ierosinātajā jaunajā ES budžetā 2021.–2027. gada periodam ir paredzēts ievērojams finansējuma palielinājums ārējām darbībām, kuru kopējais finansējums sasniegs apmēram 123 miljardus EUR. Ziņojumos, ko sagatavojam šajā jomā, ir analizēti izdevumi atsevišķās valstīs, kā arī transversāli jautājumi.

Kā ES revidenti mēs arī raugāmies nākotnē, lai palīdzētu risināt ES galvenos izaicinājumus. Noteikumos balstītā starptautiskā kārtība ir pakļauta aizvien pieaugošam spiedienam, un Eiropa īpaši iestājas par daudzpusēju sadarbību, cilvēktiesībām un liberālajām vērtībām. Daudzi eksperti paredz, ka 21. gadsimta ģeostratēģisko ainavu veidos autokrātijas un demokrātijas sacensība. Autoritārās valstis aizvien vairāk centīsies graut tādus demokrātijas pamatprincipus kā tiesiskums un cilvēktiesību aizstāvība.

Mēs ņemsim vērā visus šos faktorus, atlasot revīzijas uzdevumus un formulējot ieteikumus nākotnei.