-->

Pilsoņu brīvības, tieslietas un iekšlietas

Nodrošinot tiesiskumu un pareizu finanšu pārvaldību, ir iespējams saglabāt iedzīvotāju uzticību ES iestādēm. Tāpat kā Eiropas Parlaments uzskatām, ka ir jānostiprina Eiropas pilsonības un tiesiskuma jēdzieni. Pēdējā laikā esam veltījuši daudz resursu tam, lai revidētu, kā ES un dalībvalstis tiek galā ar likumīgo un nelikumīgo migrāciju.

Kā ES revidenti mēs arī raugāmies nākotnē, lai palīdzētu risināt ES galvenos izaicinājumus. Jautājums par ES un dalībvalstu rīcību saistībā ar migrāciju uz Eiropu joprojām būs viena no politikas darba kārtības prioritātēm. Kaut arī migrācijas plūsma ir krietni mazinājusies salīdzinājumā ar 2015. gada maksimumu, ES robežu aizsardzība pret neatbilstīgu migrāciju un migrantu integrācija mūsu sociālajās, ekonomiskajās un politiskajās sistēmās, visticamāk, nezaudēs aktualitāti. Tradicionāli ES ir bijusi standartu noteicēja datu aizsardzības ziņā, un 2018. gadā stājās spēkā jauns tiesiskais regulējums. Taču jaunās tehnoloģijas un zinātnes sasniegumi liks politikas veidotājiem aizdomāties par jauniem juridiskiem, ētiskiem un sociāliem apsvērumiem.

Piemēram, krimināltiesību sistēmā varētu izmantot mākslīgo intelektu seju atpazīšanai, riska novērtēšanai un prognozējošai uzraudzībai. Vienlaikus būs jārisina problēmas saistībā ar pārredzamību, precizitāti un bažām par pilsoniskajām tiesībām privātuma aspektā.

Mēs ņemsim vērā visus šos faktorus, atlasot revīzijas uzdevumus un formulējot ieteikumus nākotnei.