-->

Rūpniecība, pētniecība un enerģētika

Mūsu darbs bieži saskan ar ITRE interešu loku, kas ir inovācija, pētniecība un izstrāde, MVU, enerģētika un digitālais tirgus.

Kā ES revidenti mēs arī raugāmies nākotnē, lai palīdzētu risināt ES galvenos izaicinājumus. Jaunās tehnoloģijas maina veidu, kādā cilvēki veic uzņēmējdarbību, strādā un dzīvo. Sagaidāms, ka automatizācija un mākslīgais intelekts pārveidos tautsaimniecības nozares ātrāk, nekā sabiedrība spēs tam pielāgoties. Pārredzamā nākotnē automātiskās ierīces aizvien vairāk atbalstīs vai pat neatkarīgi pieņems publiskā sektora lēmumus, kas skars cilvēkus un uzņēmumus. Strauji augošās genoma rediģēšanas iespējas liks rūpīgi izsvērt vidusceļu starp potenciāla izmantošanu un ļaunprātīgu rīcību.

Mēs ņemsim vērā visus šos faktorus, atlasot revīzijas uzdevumus un formulējot ieteikumus nākotnei.