-->

Lauksaimniecība un lauku attīstība

Kopējā lauksaimniecība politika (KLP) ir ES rīcībpolitikas centrālais elements. 2019. gadā ES atbalsts lauksaimniekiem kategorijā “Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi” pārsniedza 57 miljardus EUR. Tā kā KLP ir tradicionāla ES politikas joma, tās mērķis cita starpā ir atbalstīt lauksaimniekus un uzlabot lauksaimniecības ražīgumu, nodrošināt stabilu apgādi ar pārtiku par pieņemamu cenu, aizsargāt Eiropas Savienības lauksaimniekus, kā arī saglabāt lauku apvidus un ainavas visā ES. Šādas vērienīgas izdevumu jomas gadījumā (aptuveni 38 % no ES gada budžeta) finanšu pārvaldībai ir būtiski svarīga nozīme. Jau 2019. gadā mēs aplūkojām konkrētus ar lauksaimniecību saistītus tematus, piemēram, lauksaimnieku ienākumu stabilizāciju, jaunas attēlveidošanas tehnoloģijas lauksaimniecības uzraudzībai, bioloģisko produktu kontroles sistēmu un ķīmiskos apdraudējumus pārtikā. KLP pēc 2020. gada būs izvirzīti jauni mērķi, un cita starpā būs nedaudz pielāgots ienākumu atbalsts; būs arī vērienīgi mērķi saistībā ar vides un klimata pasākumiem.

Kā ES revidenti mēs arī raugāmies nākotnē, lai palīdzētu risināt ES galvenos izaicinājumus. Saskaņā ar jauno KLP mēs vērosim, ka aizvien ciešāk būs sasaistītas klimata pārmaiņas, konkurence par resursiem un mūsu dzīves vides saglabāšana. Videi nekaitīgi risinājumi kļūs svarīgāki visās uzņēmējdarbības un rūpniecības jomās, tostarp transporta, būvniecības un lauksaimniecības nozarēs. Tam būs ekonomiskā ietekme vietējā, valsts un visas ES mērogā.

Mēs ņemsim vērā visus šos faktorus, atlasot revīzijas uzdevumus un formulējot ieteikumus nākotnei.