-->

Cilvēktiesības

Cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesību ievērošana ir ES līgumos iekļautas vērtības.

Kā ES revidenti mēs arī raugāmies nākotnē, lai palīdzētu risināt ES galvenos izaicinājumus. 21. gadsimta ģeostratēģisko ainavu ietekmē autokrātijas un demokrātijas sacensība. Stabilos noteikumos balstītā starptautiskā kārtība ir pakļauta aizvien pieaugošam spiedienam, tāpēc Eiropa īpaši iestājas par daudzpusēju sadarbību, cilvēktiesībām, tiesiskumu un demokrātiskajām vērtībām. Autoritārās valstis aizvien vairāk turpinās graut tādus demokrātijas pamatprincipus kā tiesiskums un cilvēktiesību aizstāvība.

Mēs ņemsim vērā visus šos faktorus, atlasot revīzijas uzdevumus un formulējot ieteikumus nākotnei.