-->

Nodarbinātība un sociālās lietas

 

Mūsu ziņojumos ir aplūkoti vairāki jautājumi saistībā ar darbvietu radīšanu un sociālo taisnīgumu.

Kā ES revidenti mēs arī raugāmies nākotnē, lai palīdzētu risināt ES galvenos izaicinājumus. Agrāku pielāgojumu dēļ ES darba tirgū ir vērojamas tādas problēmas kā ilgtermiņa un jauniešu bezdarbs, zemas kvalitātes, nepilnas slodzes un pagaidu nodarbinātība un demogrāfisko izmaiņu un migrācijas ietekme. Tehnoloģijas sasniegumi nozīmē, ka ir vajadzīgas jaunas prasmes, un tehnisko prasmju trūkums Eiropā aizvien vairāk kļūst par problēmu, īpaši vidējās paaudzes un vecāka gadagājuma cilvēku vidū. Turklāt jāatzīmē, ka līdz 2020. gadam vairāk nekā puse darbaspēka piederēs paaudzei, kas uzaugusi digitālā vidē un ir mobila.

Mēs ņemsim vērā visus šos faktorus, atlasot revīzijas uzdevumus un formulējot ieteikumus nākotnei.