-->

Attīstība

Eiropas Savienība ir pasaules lielākā atbalsta līdzekļu devēja. Mūsu revīzijas ziņojumos ir analizēti izdevumi atsevišķās valstīs, kā arī transversāli jautājumi.

Kā ES revidenti mēs arī raugāmies nākotnē, lai palīdzētu risināt ES galvenos izaicinājumus. Rietumu bloka loma pašlaik relatīvi samazinās. Tajā pašā laikā citas valstis, tostarp Ķīna un Indija, ieņem aizvien svarīgāku vietu starptautiskajā politikā un ietekmē pasaules norises saistībā ar enerģētiku, klimatu, drošību, tirdzniecību un attīstības politiku. Stabilitāte un ekonomikas attīstība ir ļoti no svara, lai samazinātu migrācijas spiedienu no Āfrikas uz Eiropu, kas ir viens no iemesliem, kāpēc ES politikas mērķis ir apslāpēt saspīlējumu starp Āfrikas valstīm un to iekšienē. Vienlaikus jaunu dalībnieku parādīšanās apdraud ES tradicionālo ekonomisko lomu šajā kontinentā.

Mēs ņemsim vērā visus šos faktorus, atlasot revīzijas uzdevumus un formulējot ieteikumus nākotnei.