-->

Lūgumraksti

Eiropas Parlamenta svarīgs uzdevums ir palīdzēt apzināt problēmas ar ES tiesību aktu īstenošanu dalībvalstīs, kā arī ES pilsoņu un iedzīvotāju vispārējās rūpes. Kaut arī pārsvarā mūsu revīzijās pārbaudām, vai dalībvalstis ievēro ES tiesību aktus, kas ir nosacījums maksājumu saņemšanai no ES budžeta, mēs varam arī pārbaudīt, kā Komisija veic pārraudzību un atskaitās par to.

Kā ES revidenti mēs arī raugāmies nākotnē, lai palīdzētu risināt ES galvenos izaicinājumus. Aizvien vairāk tiek pausta nostāja, ka ir svarīgi nodrošināt pārredzamību un līdzdalību valdību un publiskā sektora lēmumu pieņemšanas procesā. Sociālie mediji piedāvā jaunas politisko debašu formas. Valdības ir ieviesušas oficiālus tiešsaistes kanālus, kuros iedzīvotāji var ziņot par noziegumiem, komentēt politiku vai iesniegt lūgumrakstus, kuros ierosinātas pārmaiņas. E-pārvalde sāk radikāli mainīt veidu, kādā valdības piedāvā pakalpojumus visās sabiedrības dzīves jomās.

Mēs ņemsim vērā visus šos faktorus, atlasot revīzijas uzdevumus un formulējot ieteikumus nākotnei.