-->

Juridiskie jautājumi

Mūsu Savienība ir veidota uz kopīgu vērtību un tiesiskuma pamata. Tāpat kā Eiropas Parlaments uzskatām, ka pašreizējiem ES līmeņa mehānismiem ir jānodrošina ES likumdošanas un finansējuma kopsakarība. Gan labāka likumdošana un efektivitāte, gan politikas un programmu īstenošanā ieguldīto līdzekļu atdeve ir vienas monētas divas puses.

Kā ES revidenti mēs arī raugāmies nākotnē, lai palīdzētu risināt ES galvenos izaicinājumus. Mēs paredzam, ka tuvākajos gados Eiropas Komisija, Parlaments un Padome turpinās izmantot labāka regulējuma principus ES likumdošanā. Tajā pašā laikā jaunās tehnoloģijas un zinātnes sasniegumi liks politikas veidotājiem aizdomāties par juridiskiem, ētiskiem un sociāliem apsvērumiem. Mākslīgā intelekta un genoma rediģēšanas straujā attīstība radīs vairāk ētikas dilemmu, un tiesiskais regulējums, iespējams, ne vienmēr tiks līdzi. Datu analītikas arvien plašāka izmantošana noslogos juridisko un normatīvo regulējumu.

Mēs ņemsim vērā visus šos faktorus, atlasot revīzijas uzdevumus un formulējot ieteikumus nākotnei.