-->

Konstitucionālie jautājumi

AFCO pievēršas Eiropas integrācijas procesa institucionālajiem aspektiem, savukārt mēs veicam darbu saistībā ar ES finanšu pārvaldību. Šie jautājumi ir savstarpēji papildinoši.

Kā ES revidenti mēs arī raugāmies nākotnē, lai palīdzētu risināt ES galvenos izaicinājumus. Iedzīvotāji no publiskā sektora pakalpojumiem sagaida aizvien vairāk, jo valdību darbības rezultāti tagad ir pārredzamāki, un tas kļuvis iespējams, pateicoties tiešsaistes plašsaziņas līdzekļu izplatībai, inovācijai un citās dzīves jomās novērotai ieguldīto līdzekļu atdevei. Cilvēki sagaida aizvien lielāku atvērtību no valdībām un Eiropas Savienības, bet to ir grūti nodrošināt, jo pastāv uzskats, ka iestādes stāv tālu no iedzīvotājiem.

Mēs ņemsim vērā visus šos faktorus, atlasot revīzijas uzdevumus un formulējot ieteikumus nākotnei.