-->

Drošība un aizsardzība

 

Visās dalībvalstīs interese par aizsardzību ir liela, jo ģeopolitiskā sistēma ir kļuvusi nestabilāka un ir parādījušies jauna veida drošības apdraudējumi. 2021.–2027. gada plānošanas periodam Komisija ir izveidojusi Eiropas Aizsardzības fondu, ar kuru atbalstīt kopīgus ES aizsardzības projektus papildus dalībvalstu pašu aizsardzības budžetiem.

Kā ES revidenti mēs arī raugāmies nākotnē, lai palīdzētu risināt ES galvenos izaicinājumus. Trīs desmitgades pēc Aukstā kara beigām pasaule kļūst aizvien nestabilāka, un ir radušies jauna veida asimetriski drošības draudi. Tos rada teroristi un citi ekstrēmistu grupējumi, kriminālās organizācijas un naidīgas valstis, kā arī pandēmijas. ES pašlaik nav labi sagatavota nākotnes drošības problēmām saistībā ar kiberdrošību, hibrīdkariem un sociālo mediju kā ieroča izmantošanu. Vienlaikus ES un dalībvalstīm būs grūtāk noslēgt daudzpusējus vai divpusējus nolīgumus, un eiropiešiem pašiem būs jāpārvalda un jāfinansē sava drošība un aizsardzība.

Mēs ņemsim vērā visus šos faktorus, atlasot revīzijas uzdevumus un formulējot ieteikumus nākotnei.