-->

Starptautiskā tirdzniecība

ES muitas savienība ir kļuvusi par pasaules lielāko tirdzniecības bloku. Mūsu ziņojumos ir aplūkota gan fiziskā infrastruktūra, ko izmanto ES tirdzniecībā ar pārējo pasauli, gan tirdzniecības pamatā esošās finanšu procedūras.

Kā ES revidenti mēs arī raugāmies nākotnē, lai palīdzētu risināt ES galvenos izaicinājumus. Starptautiskie noteikumi, brīvā tirdzniecība un multilaterālisms ir ES pamatprincipi. Jauna ekonomikas dinamika varētu nozīmēt, ka ES nāksies pielāgot tirdzniecības attiecības, uzsvērt savas pamatvērtības tirdzniecības partnerībās un kļūt konkurētspējīgākai pasaules ekonomikā. Citādi pastāv risks, ka ārējā tirdzniecība saruks.

Mēs ņemsim vērā visus šos faktorus, atlasot revīzijas uzdevumus un formulējot ieteikumus nākotnei.