Document|f258a1bd-c6ef-43a5-b6cb-4d4c3af879a4;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5;Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Rapport Speċjali Nru 2/2014: L-Arranġamenti Kummerċjali Preferenzjali huma ġestiti b’mod xieraq?

Rapport Speċjali Nru 2/2014: L-Arranġamenti Kummerċjali Preferenzjali huma ġestiti b’mod xieraq?

Maltese icpdf.png 1 MB
02/05/2014

L-Arranġamenti Kummerċjali Preferenzjali (PTAs) huma strument essenzjali tal-politika kummerċjali tal-UE. Il-kummerċ iġib benefiċċji ekonomiċi kemm lill-UE kif ukoll lill-pajjiżi sieħba tagħha u jippromwovi l-iżvilupp sostenibbli u l-qerda tal-faqar ta’ pajjiżi li qed jiżviluppaw. Dan ir-rapport jevalwa jekk il-PTAs humiex ġestiti b’mod xieraq kemm mill-Kummissjoni kif ukoll mill-Istati Membri. Huwa sab li l-Kummissjoni ma vvalutatx b’mod xieraq l-effetti ekonomiċi kollha tal-PTAs u li l-kompletezza tal-ġbir tad-dħul mhijiex żgurata peress li l-kontrolli doganali applikati mill-Istati Membri huma dgħajfa u hemm ukoll defiċjenzi fis-superviżjoni mill-Kummissjoni.