Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->
2016: awditu tal-aġenziji tal-UE fil-qosor

Maltese icpdf.png 7 MB
15/11/2017

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri hija l-istituzzjoni indipendenti tal-awditjar tal-UE — gwardjani tal-finanzi tal-UE. Din il-pubblikazzjoni tagħti sommarju tas-sejbiet u l-konklużjonijiet prinċipali mill-awditi annwali tal-QEA li jirrigwardaw l-aġenziji Ewropej għas-sena finanzjarja 2016. Hija tkopri l-affidabbiltà tal-kontijiet tal-aġenziji, ir-regolarità tal-introjtu u tal-infiq, kif ukoll xi aspetti tal-prestazzjoni tal-aġenziji. It-testi sħaħ tar-rapporti huma disponibbli fuq www.eca.europa.eu u f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.