Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->
Awditu tal-aġenziji tal-UE fil-qosor: Preżentazzjoni tar-Rapport Annwali 2017 dwar l-aġenziji tal-UE maħruġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri

Maltese icpdf.png 3 MB
09/10/2018

Dan id-dokument jagħti sommarju tar-riżultati tal-awditjar tagħna għas-sena finanzjarja 2017 għall-41 aġenzija tal-UE u l-korpi l-oħra tal-Unjoni (aġenziji) li jaqgħu taħt il-mandat tagħna. Ir-Rapport Annwali ġdid tagħna dwar l-aġenziji tal-UE għas-sena finanzjarja 2017 jagħti stampa komprensiva tal-aġenziji stabbiliti mill-Unjoni Ewropea u tar-riżultati dettaljati tal-awditi annwali tagħna relatati mal-aġenziji.