Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Rapport Speċjali Nru 10/2019: Testijiet tal-istress għall-banek fl-UE kollha: inġabar ammont kbir ta’ informazzjoni dwar il-banek, iżda jinħtieġu koordinazzjoni aħjar u fokus akbar fuq ir-riskji

Maltese icpdf.png 2 MB
10/07/2019

Dan ir-rapport jivvaluta l-implimentazzjoni tat-testijiet tal-istress għall-banek fl-UE kollha li jitwettqu taħt il-mandat li ngħata lill-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA). Ix-xenarju tal-istress makroekonomiku kien tat-tip fejn il-kundizzjonijiet ekonomiċi kienu qed imorru għall-agħar meta mqabbla max-xenarju bażi, iżda x-xokk kien inqas sever milli kkomunikat oriġinarjament.

L-effetti negattivi tax-xokk kienu kkonċentrati f’bosta ekonomiji kbar, li l-biċċa l-kbira minnhom kellhom prestazzjoni pjuttost tajba matul l-aħħar reċessjoni, aktar milli fuq il-pajjiżi li kienu l-aktar milquta minn din il-kriżi. Barra minn hekk, ix-xenarju ma ttestjax il-banek għal xokkijiet finanzjarji severi, u ċerti riskji sistemiċi rilevanti ma ġewx ikkunsidrati b’mod suffiċjenti.

Minħabba n-nuqqas ta’ riżorsi u l-arranġamenti ta’ governanza attwali, l-EBA ma kinitx f’pożizzjoni li tiżgura “il-kumparabbiltà u l-affidabbiltà tal-metodi, il-prattiki u r-riżultati”, kif previst fir-regolament. Minflok, hija kellha sserraħ primarjament fuq l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali. Mil-lat pożittiv, ġie ppubblikat ammont kbir ta’ informazzjoni.