Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Rapport Speċjali Nru 24/2019: L-asil, ir-rilokazzjoni u r-ritorn ta’ migranti: Wasal iż-żmien li tingħata spinta biex jiġu indirizzati ddisparitajiet bejn l-objettivi u rriżultati.

Maltese icpdf.png 5 MB
13/11/2019

F’dan l-awditu, aħna vvalutajna jekk l-azzjoni ta’ appoġġ li ġiet iffinanzjata mill- UE favur il-Greċja u l-Italja kinitx laħqet l-objettivi tagħha, u jekk il-proċeduri ta’ asil u ta’ ritorn kinux effettivi u rapidi. Aħna vvalutajna wkoll jekk l-iskemi temporanji ta’ rilokazzjoni ta’ emerġenza kinux laħqu l-miri u l-objettiv tagħhom. Aħna nikkonkludu li hemm disparitajiet bejn l-objettivi tal-appoġġ li ngħata mill-UE u r-riżultati li nkisbu. L-iskemi ta’ rilokazzjoni ta’ emerġenza ma laħqux il-miri tagħhom. Minkejja li kien hemm żieda fil-kapaċità tal-awtoritajiet Griegi u Taljani, l-implimentazzjoni tal-proċeduri ta’ asil qed tkompli tiġi affettwata minn żminijiet tal-ipproċessar li huma twal u minn konġestjonijiet. Bħal fil-bqija tal-UE, l-ammont ta’ ritorni mill-Greċja u mill-Italja huwa baxx, għar-raġunijiet li ġew identifikati f’dan ir-rapport.

Rapport speċjali tal-QEA skont l-Artikolu 287(4), it-tieni subparagrafu, TFUE.