Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Special Report 07/2020: Implimentazzjoni tal-Politika ta’ Koeżjoni: l-ispejjeż huma komparattivament baxxi, iżda ma hemmx informazzjoni suffiċjenti biex jiġi vvalutat l-iffrankar li jirriżulta mis-simplifikazzjoni

Maltese icpdf.png 2 MB
16/04/2020

L-implimentazzjoni tal-fondi taħt il-Politika ta’ Koeżjoni permezz tal-programmi operazzjonali tinvolvi għadd ta’ attivitajiet, li jiġġeneraw spejjeż għall-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-benefiċjarji.

Aħna eżaminajna jekk l-ispejjeż li ġġarrbu mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri għall-implimentazzjoni tal-fondi taħt il-Politika ta’ Koeżjoni humiex komparabbli ma’ skemi simili oħra li jibnu fuq informazzjoni kompleta, konsistenti u koerenti, u jekk l-informazzjoni dwar l-ispejjeż tippermettix li titwettaq analiżi u li jittieħdu deċiżjonijiet dwar il-leġiżlazzjoni bħal, pereżempju, is-simplifikazzjoni tar-regoli.

Aħna kkonkludejna li l-ispiża kumplessiva ppreżentata mill-Kummissjoni, f’dak li jirrigwarda l-implimentazzjoni tal-fondi taħt il-Politika ta’ Koeżjoni, hija baxxa meta mqabbla ma’ fondi oħra tal-UE u ma’ programmi ffinanzjati internazzjonalment. Madankollu, aħna kkonkludejna li d-data sottostanti dwar l-ispejjeż, li kienet inġabret mill-Kummissjoni, ma kinitx kompleta, konsistenti u koerenti biżżejjed biex tkun tista’ tintuża, pereżempju, biex jiġi vvalutat l-impatt li s-simplifikazzjoni tar-regoli tal-UE jkollha fuq il-mod kif għandhom jiġu implimentati l-fondi taħt il-Politika ta’ Koeżjoni.

Rapport speċjali tal-QEA skont l-Artikolu 287(4), it-tieni subparagrafu, TFUE.