Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Rapport Speċjali 13/2020: Bijodiversità agrikola: il-kontribuzzjoni mill-PAK ma waqqfitx it-tnaqqis

Maltese icpdf.png 5 MB
05/06/2020

Fl-Ewropa, l-għadd u l-varjetà tal-ispeċijiet ta’ annimali preżenti fuq art agrikola – “bijodiversità tal-art agrikola” – qed jonqsu b’mod konsiderevoli. Madankollu, l- UE impenjat lilha nfisha li sal-2020 twaqqaf it-telfien tal-bijodiversità. Biex tagħmel dan, il-Kummissjoni ppjanat li talloka EUR 66 biljun mill-politika agrikola komuni bejn l-2014 u l-2020.

Aħna vvalutajna jekk il-politika agrikola tal-UE kinitx għenet biex tinżamm u tissaħħaħ il-bijodiversità tal-art agrikola. Aħna sibna li l-formulazzjoni tal-miri talagrikoltura fl-istrateġija tal-UE għall-bijodiversità tagħmilha diffiċli biex jitkejjel ilprogress; il-mod kif il-Kummissjoni ssegwi n-nefqa għall-bijodiversità fil-baġit tal- UE mhuwiex affidabbli; l-impatt tal-pagamenti diretti taħt il-PAK huwa limitat jew inkella mhuwiex magħruf; u l-Kummissjoni u l-Istati Membri taw preferenza lil miżuri ta’ żvilupp rurali b’impatt aktar baxx.

Aħna nirrakkomandaw li l-Kummissjoni ttejjeb it-tfassil tal-istrateġija tagħha li jmiss għall-bijodiversità, issaħħaħ il-kontribuzzjoni li tingħata għall-bijodiversità permezz ta’ pagamenti diretti u azzjoni ta’ żvilupp rurali, issegwi n-nefqa relatata mal-bijodiversità b’mod aktar preċiż u tiżviluppa indikaturi affidabbli li jkunu adatti għall-monitoraġġ tal-progress fil-bijodiversità tal-art agrikola.

Rapport speċjali tal-QEA skont l-Artikolu 287(4), it-tieni subparagrafu, TFUE.