Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->
Rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar il-prestazzjoni talbaġit tal-UE – Status fi tmiem l-2019

Maltese icpdf.png 15 MB
13/11/2020

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri eżaminat ir-riżultati li kienu nkisbu mill-programmi ta’ nfiq tal-UE ffinanzjati mill-baġit tal-UE, abbażi ta’ informazzjoni mill-Kummissjoni u minn sorsi oħra dwar il-prestazzjoni, inklużi x-xogħol tal-awditjar li kienet wettqet u r-rieżaminar tagħha stess. Hija vvalutat ukoll il-mod kif il-Kummissjoni kienet ipproduċiet ir-Rapport Annwali tal-2019 dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni u d-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Baġit 2021 tal-UE, kif ukoll jekk dawn ir-rapporti jagħtux ħarsa ġenerali ċara, komprensiva u bbilanċjata lejn il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE.