Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Rapport Speċjali 23/2020: L-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal: Wasal iż-żmien biex ilproċess tal-għażla jiġi adattat għallħtiġijiet ta’ reklutaġġ li qed jinbidlu

Maltese icpdf.png 3 MB
29/10/2020

Il-kompetizzjonijiet li jiġu organizzati mill-Uffiċċju Ewropew għas- Selezzjoni tal-Persunal (EPSO) huma l-bieb għal karriera fis-servizz pubbliku tal-UE. Fi żmien ta’ tibdil fil-ħtiġijiet ta’ reklutaġġ u ta’ tnaqqis fil-livelli tal-persunal, l-istituzzjonijiet tal-UE bdew jiddubitaw mill-adatezza kontinwa tagħhom għall-għażla ta’ persunal ġdid. Aħna sibna li l-kompetizzjonijiet li tmexxew mill- EPSO ippermettew, b’mod ġenerali, li l-istituzzjonijiet jissodisfaw il-ħtiġijiet tagħhom għal rekluti bi profili ta’ tip ġenerali, iżda dawn urew li kienu inqas effiċjenti u effettivi biex jiġu rrekulatati kandidati speċjalizzati. Aħna nagħmlu għadd ta’ rakkomandazzjonijiet biex insaħħu l-proċess tal-għażla, nintroduċu qafas ta’ għażla ġdid għall-kandidati speċjalizzati u ntejbu l-kapaċità tal-EPSO biex jaddatta għall-ambjent attwali li qed jinbidel malajr.

Rapport speċjali tal-QEA skont l-Artikolu 287(4), it-tieni subparagrafu, TFUE.