Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->
Rapport Analitiku Nru 02/2021: Azzjonijiet li ttieħdu mill-UE biex jiġi indirizzat il-livell baxx ta’ ħiliet diġitali

Maltese icpdf.png 4 MB
23/02/2021

Fid-dinja tal-lum, livell raġonevoli ta’ ħiliet diġitali huwa dejjem aktar importanti, kemm fuq il-post tax-xogħol kif ukoll barra mix-xogħol. Fl-2019, ħafna adulti fl-UE ma kellhomx ħiliet diġitali bażiċi, li juri “distakk diġitali” bejn l-adulti li għandhom dawn il-ħiliet u dawk li ma għandhomx. Fi snin reċenti, ftit li xejn kien hemm progress fit-tnaqqis ta’ dan id-distakk.

F’dan ir-rapport analitiku, aħna neżaminaw dak li l-UE għamlet biex ittejjeb is-sitwazzjoni, kif ukoll dak li hija ppjanat għall-perjodu 2021-2027. Filwaqt li l-UE żiedet il-gwida u l-appoġġ li tipprovdi lill-Istati Membri, kien hemm relattivament ftit proġetti ffinanzjati mill-UE li jiffukaw fuq il-ħiliet diġitali bażiċi tal adulti. Ibbażat fuq l-analiżi li wettaqna, aħna nenfasizzaw l-isfidi prinċipali li l-UE se tiffaċċja fl-indirizzar taddistakk diġitali fil-futur.