Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->
Rapport dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE – Status fi tmiem l-2020

Maltese icpdf.png 14 MB
15/11/2021

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri eżaminat ir-riżultati li kienu nkisbu mill-programmi ta’ nfiq tal-UE ffinanzjati mill-baġit tal-UE, abbażi ta’ informazzjoni mill-Kummissjoni u minn sorsi oħra dwar il-prestazzjoni, inklużi x-xogħol tal-awditjar li kienet wettqet u r-rieżaminar tagħha stess. Hija vvalutat ukoll jekk u kif il-Kummissjoni u l-koleġiżlaturi użaw it-tagħlimiet meħuda minn perjodi preċedenti tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) (eż. minn evalwazzjonijiet, valutazzjonijiet tal-impatt u awditi) għal titjib fit-tfassil u l-prestazzjoni tal-programmi ta’ nfiq għallperjodu 2021-2027.​