Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Rapport Speċjali 19/2021: L-appoġġ tal-Europol fil-ġlieda kontra l-faċilitazzjoni ta’ dħul klandestin ta’migranti: sieħeb apprezzat, iżda b’użu insuffiċjenti ta’ sorsi ta’ data u kejl tar-riżultati

Maltese icpdf.png 5 MB
30/09/2021

​​Il-faċilitazzjoni ta’ dħul klandestin ta’ migranti ħolqot sfida kbira umanitarja u ta’ sigurtà għall-UE fi snin reċenti. L-awditu li wettaqna vvaluta jekk il-Europol appoġġatx b’mod effettiv lill- Istati Membri tal-UE fiż-żarmar tan-networks kriminali involuti filfaċilitazzjoni organizzata ta’ dħul klandestin ta’ migranti. Aħna sibna li sħab il-Europol apprezzaw l-appoġġ tagħha, iżda minħabba dgħufijiet fil-kejl tar-riżultati tagħha ma stajniex nevalwaw bis-sħiħ l-impatt tagħha. Sibna wkoll li l-użu li għamlet l-Aġenzija minn sorsi ta’ data Ewropej disponibbli kultant kien limitat. Aħna nirrakkomandaw li l-Europol tuża s-sorsi ta’ data kollha disponibbli; issaħħaħ l-iskambju ta’ data mas-sħab tagħha; ittejjeb il-monitoraġġ tal-prestazzjoni u rappurtar tal-attivitajiet tagħha dwar il-faċilitazzjoni ta’ dħul klandestin ta’ migranti; jenħtieġ ukoll li l-proċess tagħha għall-prijoritizzazzjoni tal-każijiet ta’ faċilitazzjoni ta’ dħul klandestin ta’ migranti li joriġina fl-Istati Membri jsir aktar trasparenti.t

​Rapport speċjali tal-QEA skont l-Artikolu 287(4), it-tieni subparagrafu, TFUE.