Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Rapport Speċjali 23/2021: It-tnaqqis tal-korruzzjoni kbira fl-Ukrajna: bosta inizjattivi tal-UE, iżda r-riżultati għadhom mhux suffiċjenti

Maltese icpdf.png 6 MB
23/09/2021

L-Ukrajna ilha tbati minn korruzzjoni kbira u manipulazzjoni tal- Istat għal ħafna snin. L-awditu li wettaqna vvaluta jekk l-appoġġ mill-UE fl-Ukrajna kienx effettiv fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni kbira. Għalkemm l-UE kienet introduċiet bosta inizjattivi biex tnaqqas l-opportunitajiet ta’ korruzzjoni, aħna sibna li lkorruzzjoni kbira kienet għadha problema ewlenija fl-Ukrajna. Aħna nagħmlu bosta rakkomandazzjonijiet biex jitjieb l-appoġġ mill-UE, b’mod partikolari li jenħtieġ li azzjonijiet speċifiċi jiġu mfassla u implimentati mhux biss biex jimmiraw lejn il-korruzzjoni kbira (inkluża l-istruttura oligarkika) iżda biex jgħinu wkoll fittneħħija ta’ impedimenti għal kompetizzjoni ħielsa u ġusta.

Rapport speċjali tal-QEA skont l-Artikolu 287(4), it-tieni subparagrafu, TFUE.