Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1;Specific annual report on agencies|a7308cc9-0ad1-48ab-85e2-115cec5bfd1e
-->
Awditu tal-aġenziji tal-UE fil-qosor 2020

Maltese icpdf.png 5 MB
29/10/2021

Id-dokument “Awditu tal-aġenziji tal-UE fil-qosor 2020” jagħti sommarju tar-riżultati tal-awditjar għassena finanzjarja 2020 għall-41 aġenzija tal-UE u korp ieħor tal-UE li jaqgħu taħt il-mandat tal-QEA bħala l-awditur estern tal-finanzi tal-UE. L-ELA u l-UPPE ma ġewx awditjati fl-2020, minħabba li kienu għadhom ma sarux finanzjarjament awtonomi.