Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Rapport Speċjali 03/2022: Tnedija tal-5G fl-UE: dewmien fl-introduzzjoni tan-networks, u problemi ta’ sigurtà jibqgħu mhux solvuti

Maltese icpdf.png 8 MB
24/01/2022

​​Il-5G huwa mistenni li jammonta għal EUR 1 000 000 000 000 għall-PDG Ewropew bejn l-2021 u l-2025, bil-potenzjal li jinħolqu jew jiġu ttrasformati sa 20 miljun impjieg fis-setturi kollha tal-ekonomija. Aħna osservajna l-fatt li d-dewmien qed iqiegħed f’riskju l-ilħuq tal-objettivi tal-UE għall-introduzzjoni tal-5G, u li aktar sforzi huma meħtieġa biex il-problemi ta’ sigurtà jiġu indirizzati. Fir-rapport, nagħmlu għadd ta’ rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni li l-għan tagħhom huwa li jippromwovu l-implimentazzjoni, f’waqtha u konċertata, ta’ networks tal-5G siguri fl-UE.

​Rapport speċjali tal-QEA skont l-Artikolu 287(4), it-tieni subparagrafu, TFUE.